Mattrups hovedbygning

Den nuværende trefløjede hovedbygning har fået sit udseende efter at have undergået flere ombygninger gennem tiderne.

I 1300-tallet valgte Skram-slægten at slå sig ned på det beskyttede plateau på kanten af ådalen. De opførte et stenhus som center i en samling af bygninger, og stenhusets fundament kan ses i en del kældrene under vore dages Mattrup, der som en følge heraf den dag i dag er ret smalt.

Erik Styggesen Rosenkrantz , der i 1480´erne ægtede Kirsten Skram, opførte et nyt hus ovenpå stenhusets fundamenter. Det nuværende Mattrups tykke mure i hovedfløjen, skyldes med stor sandsynlighed ham og Kirsten Skram. De vælvede kældre under hovedfløjen er dateret til før år 1500. Erik Styggesen Rosenkrantz og Kirsten Skrams datter Karen ægtede Eiler Hardenberg.

Eiler Hardenbergs søn, Erik Hardenberg, og hans frue Anne Rønnow, var virksomme bygherrer. De ombyggede Mattrup til en renæssancebygning, måske i 2 etager, og fra deres tid stammer den sandstensornamentik, der kom til at smykke hovedbygningen.

Fragmenter heraf er i dag indmuret omkring husets hovedindgang. Til Hardenbergs ombygning knyttede sig også en kort vestfløj med et tårn, hvis fundamenter blev fremdraget under renoveringsarbejde i nyere tid.

Efter Erik Hardenberg og Anne Rønnow, kom Mattrup ved arv i familierne Brahe´s, Daa´s og Ulfeldt´s eje.

Omkring 1760 igangsatte Emanuel Thygesen en omfattende bygningsaktivitet. Midterfløjen i det gamle Hardenberghus blev udvidet med 6 fag i begge retninger, og de to asymmetriske fløje blev nedrevet, og erstattet med nye symmetriske sidefløje i grundmur. Aksefast med hovedbygningens midterlinie opførte han avlsgården omkring den store agerumslades hovedport.

I 1856 tilføjede Regnar Westenholz et gennemgående trappetårn i to etager på midterfløjens midterakse, ligesom alle husets gavle fik kamtakker.

Læs også historien om Mattrup >>