Mattrup Gods

Da smeltevandet ved den sidste istids afslutning strømmede mod vest - modsat den retning Mattrup å i dag strømmer - efterlod det det dejlige landskab, hvor Skram-slægten 1300-tallet valgte at slå sig ned. Stenhuset, der var det solide center i Skrammernes samling af bygninger, danner underetage i vore dages Mattrup, og huset er netop som følge heraf den dag i dag ret smalt. Beliggenheden af Mattrups hovedbygning, på et plateau på kanten af den dybe ådal, har sin historiske forklaring i placeringen af det middelalderlige stenhus, hvis placering og udformning især indrettedes med henblik på ufredstider. Igennem årene har ejendommen undergået en spændende historie, med store variationer i tilliggendets størrelse. Mattrup har siden 1853 været i familien Westenholz´ s eje, og andrager i dag ca. 1.800 ha. hvor der drives land- og skovbrug, jagtvæsen, og ejendomsudlejning.