Jagt

På det sammenhængende skov-og landbrugsareal omkring Mattrup drives der professionelt jagtvæsen.
Dette indebærer at der er fokus på dyrelivets levevilkår og en mangfoldig og smuk natur.
Der plejes ca. 35 ha. biotoparealer i form af grønne markkanter, vildtkorridorer, fodermarker og læhegn, der både sikrer at det mangfoldige dyreliv får bedre levevilkår, og at naturen beriges.

De velanlagte vildtremiser giver sammen med vandhuller og skovsøer i det naturligt kuperede terræn, mulighed for at levere fine jagtoplevelser på velflyvende fasaner og ænder, og riffeljagt på kron- og råvildt.

Jagtretten i Mattrups selvstændige skove udlejes på flerårige kontrakter.

Forespørgsler til jagten bedes rettet til skytte Jesper Petersen.